Bestuur Stichting DIK

Het Stichtingsbestuur vergadert minimaal twee maal per jaar conform de stichtingsstatuten. Het stichtingsbestuur vergadert en neemt besluiten over wijzigingen in de bestuurssamenstelling, financiële zaken en bijdrages van de verenigingen, het al of niet opnemen van verenigingen in de Stichting DIK, en verder contractueel bindende onderwerpen.

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de notariële acte vastgelegd. De leden van het bestuur dienen een bestuursfunctie binnen hun eigen vereniging te vervullen.

Bestuursleden

Functie

IE-net Ing. W. Lowet

wouter.lowet@telenet.be

Voorzitter

A.I.Lg. Mr. Marcel Paris

parismarcel@hotmail.com

Bestuurslid

KIVI Ing. H.B.M. Braam

henk.braam@ziggo.nl

Secretaris

U.I.Lg. Ing. Georges Neyrinck

g.neyrinck@gmail.com

Bestuurslid

VIZL Ir. Wim Carsouw

wcarsouw@gmail.com

Penningmeester

VDI Dr.Ing. Bernd Ohlmeier

bernd.ohlmeier@gmx.net

Bestuurslid

VDE Dipl. Ing. W. Hübner

winfriedhuebner@gmx.de

Bestuurslid

 

Plaatsvervangende Bestuursleden

Functie

IE-net Ing. K. Stockmans

karel.stockmans@gmail.com

IE-net vertegenwoordiger

 

A.I.Lg. Ir. H. Dessalle

dessallehenri@netscape.net

A.I.Lg. vertegenwoordiger

KIVI vertegenwoordiger

Vacant

U.I.Lg. vertegenwoordiger

Vacant

VIZL Ing. T.P.H. Ummels

tim_ummels@hotmail.com

Plaatsvervangend Vorzitter

VDI vertegenwoordiger

Vacant

VDE Dipl. Ing. W. Pautsch

wolfgang.pautsch@netaachen.de

VDE vertegenwoordiger