De Adviesraad van de Stichting DIK


De basis van de huidige structuur van de vereniging is gelegd in de periode van de informele samenwerking tussen de ingenieursverenigingen in de Euregio Maas-Rijn. Ter ondersteuning van het bestuur is een Adviesraad opgericht (voorheen werkgroep genaamd).

De Adviesraad bestaat uit de groep van plaatsvervangende bestuursleden alsook door het bestuur van DIK bevestigde personen uit de deelnemende of aangesloten verenigingen, in zoverre ze behulpzaam zijn bij het halen van de doelen van de stichting DIK.

Op dit moment behoren tot  de Adviesraad, naast de plaatvervangende bestuursleden (zie Bestuur), de volgende personen:

Vereniging

Naam

 

 

 

E-MAIL

KIVI

Ing. Roger Lucassen

Ing.Henk Braam   

 

 

 

r.lucassen@telfort.nl

 

henk.braam@ziggo.nl

 

VIZL

Ir. B (boudewijn) P.F. Huenges Wajer

Ir. E.P.M. Hamers

 

 

 

huengeswajer@home.nl

 


 

eric.hamers@zuyd.nl

IE-net

Ing. Alexander Daenen

 

 

 

VIK.alexander.daenen@telenet.be